ДОГОВІР РОЗДРІБНОЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ ДИСТАНЦІЙНИМ СПОСОБОМ

Ми раді вітати Вас на сайті торгової марки Yves Rocher в Україні www.yves-rocher.ua (надалі по тексту - «Сайт»).
Цей Договір роздрібної купівлі-продажу товарів дистанційним способом (надалі – «Договір») є публічною офертою Продавця, який пропонує укласти договір купівлі-продажу дистанційним способом на наступних умовах.

ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому Договорі, якщо контекст не вимагає іншого, нижченаведені терміни використовуються в таких значеннях:

«Сайт» - сукупність web-сторінок з повторюваним дизайном, які об'єднані за змістом і навігацією, та розміщені на одному web-сервері.

«Продаж дистанційним способом» – продаж шляхом замовлення поштою по бланку замовлення, по телефону відповідно до каталогів або пропозицій консультанта або шляхом замовлення на Сайті.

«Продавець» - ТОВ «ІВ РОШЕ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 37101730, адреса: 01001, місто Київ, площа Спортивна, будинок 1-А, 16-й поверх. Адреса для відправки листів, претензій, рекламацій – Відділ обслуговування клієнтів «Ів Роше»
а/я «Ів Роше», м. Київ – 210, 04210
Телефони: (044) 461 04 04
Vodafone +38 066 461 04 04
Kyivstar +38 068 461 04 04
Lifecell +38 063 461 04 04
з 8.00 до 22.00 з понеділка по суботу.
Тарифікація дзвінків відповідно до тарифів операторів.
E-mail: contact@yves-rocher.ua

«Покупець» - фізична особа, яка володіє необхідною цивільною дієздатністю, і має намір замовити або придбати / замовляє, придбаває або використовує Товари виключно для власних потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності. У разі порушення Покупцем даної умови, він позбавляється пільг і переваг, наданих йому Законом України від 12.05.1991 № 1023-XII «Про захист прав споживачів», а також позбавляється права на укладення даного Договору;

«Товари» – парфумерно-косметична продукція та супутні аксесуари під торговою маркою «Yves Rocher®», вироблені фірмою «Лаборатуар де Біоложі Вежеталь Ів Роше» та іншими афілійованими особами групи компаній «Ів Роше», які поширюються Продавцем на території України і пропонуються для продажу на Сайті, в бланку замовлення для продажів поштою, доводяться до відома Покупця шляхом публікації в каталозі або Консультантом в разі замовлення по телефону. Детальний опис товарів наводиться в бланках замовлення, в каталогах, на Сайті або надаються Консультантом. Всі Товари сертифіковані відповідно до законодавства України;

«Пропозиція Продавця» - доступна інформація про Товари, пропоновані для продажу на Сайті, в бланках замовлення, в каталогах або доводяться до відома Покупця консультантом за цінами і на умовах, відповідно до діючих тарифів Продавця;

«Спеціальна пропозиція» - пропозиція, що містить інформацію про знижки, подарунки, інші особливі умови придбання Товару на Сайті, в бланку замовлення, призначеному для продажу поштою, доводиться до відома Покупця шляхом публікації в каталозі для продажів, по телефону або консультантом. Продавець не зобов'язаний вказувати, що Пропозиція є Спеціальною.

«Подарунок» - продукція, що пропонується Продавцем в якості бонусу (винагороди) до Замовлення Покупцеві, яке оформляється по Спеціальній пропозиції на умовах, які визначаються на розсуд Продавця. Під Подарунком мається на увазі надання знижки в розмірі вартості Товару, при покупці Товарів на спеціальних умовах при виконанні умов Пропозиції.

«Замовлення» - окремі найменування Товару з переліку, наданого Продавцем, зазначені Покупцем при оформленні заявки на покупку Товару і на умовах, що діють в момент оформлення такої заявки.

Цей Договір визначає виключно правила продажу Товарів, які пропонуються в рамках Пропозиції Продавця. Покупець може ознайомитися з Товаром, який запропонований в Пропозиціях Продавця, до і під час оформлення Замовлення.


Пропозиція Продавця

Всі Пропозиції Продавця (в тому числі - Спеціальні) дійсні виключно на території України. Строк дії Пропозиції зазначений безпосередньо в Пропозиції. Пропозиція дійсна тільки за умови наявності на складі Товарів. Строк дії Пропозиції може бути продовжений, скорочений або змінений Продавцем, про що Покупець повідомляється методом поширення самої Пропозиції.
Всі Спеціальні Пропозиції дійсні в межах Товарів і Подарунків, які є в наявності на складі Продавця, що впливає на надання того чи іншого Подарунка. У разі відсутності на складі Продавця Подарунку по Спеціальній пропозиції, Продавець має право в односторонньому порядку змінити без повідомлення Покупця раніше запропонований Подарунок на інший Подарунок. Заміна Подарунку не є порушенням Продавцем умов Замовлення. Грошовий еквівалент Подарунка не виплачується. Покупець, в залежності від умов Пропозиції, має право на отримання не більше ніж по одній одиниці кожного Подарунку з числа запропонованих.
Спеціальні пропозиції Продавця дійсні протягом встановленого Продавцем строку. Строк дії Спеціальної Пропозиції може бути продовжений, скорочений або змінений Продавцем, про що Покупець повідомляє методом поширення самої Пропозиції. Замовлення, здійснене Покупцем після закінчення строку дії Спеціальної Пропозиції Продавця, може бути прийнятий до виконання тільки за згодою Продавця.

Кількість замовлених одиниць Товару одного і того ж артикулу з будь-якої Пропозиції (в тому числі Спеціальної) не може перевищувати 5-ти одиниць, якщо інше прямо не визначено у відповідній Пропозиції Продавця. По одній Пропозиції Продавця Покупець може зробити не більше одного Замовлення (якщо інше не зазначено в Пропозиції). Покупець може замовити Товар по стікеру тільки в одному екземплярі (якщо інше не зазначено в Пропозиції).


Ціни

Ціни в бланках замовлень, каталогах, на Сайті вказані в гривнях, з ПДВ без урахування вартості пересилання і поштового збору. Ціни можуть змінюватися Продавцем без попереднього повідомлення Покупця, при цьому замовлені Товари оплачуються за цінами, які діяли на момент здійснення Замовлення Покупцем.


Товари

Товари, які входять до складу відповідного Замовлення, знаходяться у власності Продавця до моменту повної оплати Покупцем вартості такого Замовлення.
Перелік Товарів, що пропонуються для продажу, визначається Пропозиціями Продавця. Продавець має право змінювати перелік Товарів без попереднього повідомлення Покупця. Детальна інформація про найменування Товарів, про їх основні характеристики і про ціну розміщена на бланках замовлення, в каталогах, на Сайті і надається консультантом.
Строк, протягом якого діє Пропозиція про укладення Договору щодо окремих Товарів, зазначений на бланках замовлення, в каталогах, на головній сторінці Сайту і вказується Консультантом (якщо строк не зазначений, то Пропозиція дійсна тільки протягом його публікації).
Пропозиція дійсна тільки в межах наявних на складі Товарів.
Інформація про Товари, яка може бути відсутня в бланках замовлення, в каталозі і на Сайті, але повинна бути доведена до відома Покупця, розміщується на етикетці і / або упаковці Товару.
Строк придатності Товарів для використання становить не менше 6 (шести) місяців від дати їх відправки Покупцеві.


Оформлення Замовлення

При першому оформленні Замовлення Покупець зобов'язується надати наступну інформацію про себе: стать, ім'я, прізвище, дату народження, повну адресу, контактний номер (мобільного) телефону та адресу електронної пошти. Ця інформація вноситься Покупцем в реєстраційну форму на бланку замовлення і може бути в подальшому відредагована Покупцем у зв'язку з її зміною при наступному Замовленні. Продавець не змінює інформацію, яку повідомив Покупець, без згоди Покупця.
При першому оформленні Замовлення Покупцю присвоюється клієнтський номер. У одного Покупця може бути тільки один діючий клієнтський номер, який відповідає персональним даним Покупця. Оформлення (або спроба оформлення) додаткових клієнтських номерів на Покупця, персональні дані якого вже існують в базі Продавця, не допускається. У разі, якщо Покупець, порушуючи зазначене вище положення, отримав кілька клієнтських номерів, Продавець має право такі клієнтські номери об'єднати в один, на який і приймаються всі Замовлення такого Покупця.
Одні і ті самі домашня адреса / номер телефону / адреса електронної пошти можуть бути використані не більше, ніж для трьох клієнтських номерів. У разі, якщо одні і ті самі домашня адреса / номер телефону / адреса електронної пошти використовуються для 4 і більше клієнтських номерів, Продавець може в односторонньому порядку, призупинити обслуговування таких клієнтських номерів. Відновлення обслуговування такого клієнтського номера можливе тільки після проходження ідентифікації, в ході якої можуть бути запитані копії документів, що посвідчують особу Покупця.
Розміщуючи Замовлення, Покупець підтверджує, що він отримав від Продавця всю інформацію, надання якої є обов'язковою при реалізації Товарів за Договором.

Оскільки відмова Покупця від Замовлення в той момент, коли Замовлення вже знаходиться в процесі доставки, тягне за собою певні витрати Продавця, пов'язані з обробкою і доставкою Замовлення, Продавець має право не приймати до виконання Замовлення Покупця, який зловживає своїм правом на відмову від Замовлень.
До моменту оплати Покупцем раніше замовлених Товарів, в тому числі Товарів, доставка яких здійснюється в момент оформлення нового Замовлення, Продавець має право відкласти виконання зобов'язань за новим Замовленням Покупця аж до моменту погашення Покупцем наявної заборгованості перед Продавцем або запропонувати Покупцеві інший спосіб оплати.
Якщо у Продавця є підстави вважати, що в діях Покупця є зловживання щодо оформлення Замовлень, Продавець має право розцінювати такі дії Покупця як істотне порушення Договору.
Продавець має право без повідомлення відмовити в укладенні Договору особам, які не згодні з його умовами і / або допускають (раніше допустили) істотні порушення Договору.

1) Вид продажів
а) Сайт

Для оформлення Замовлення Покупець вибирає Товари, які його цікавлять, шляхом натискання на кнопку «Додати в кошик» навпроти зображення відповідного Товару або шляхом внесення коду Товару у відповідну графу на Сайті. При першому оформленні Замовлення Покупець реєструє в системі свій індивідуальний логін і пароль. Пізніше свій логін і пароль Покупець вводить в спеціальну форму при кожному оформленні нового Замовлення на Сайті.

Завершення оформлення Замовлення здійснюється Покупцем шляхом натискання на кнопку «Завершити замовлення». З цього моменту Договір вважається укладеним Покупцем на зазначених умовах Договору. При цьому Покупець підтверджує повну і беззастережну згоду з вмістом Замовлення.

Після реєстрації Замовлення Покупця на Сайті, на електронну адресу Покупця протягом 24 годин надходить електронне повідомлення про підтвердження реєстрації Замовлення із зазначенням загальної суми Замовлення, необхідної для оплати Покупцем, і інформацією про строк і вартість доставки (без урахування поштового збору). Це повідомлення є підтвердженням того, що Замовлення Покупця прийняте в обробку і для підготовки, а також є підтвердженням укладеного між Продавцем і Покупцем Договору.

Продавець має право відмовити Покупцеві в оформленні Замовлення, якщо Покупець (або хтось інший замість нього) в ході оформлення Замовлення на Сайті здійснює або намагається здійснити будь-які недобросовісні маніпуляції, фальсифікації щодо системи прийому Замовлень Продавця, недобросовісно користується технічними неполадками системи з метою отримання вигоди, оскільки дані дії Покупця Продавець має право розглядати як зловживання під час укладання Договору.


б) замовлення по друкованим Пропозиціям

Для оформлення Замовлення Покупець вибирає Товари, які його цікавлять, шляхом заповнення бланка замовлення.

Завершення оформлення Замовлення здійснюється Покупцем шляхом відправки заповненого бланка замовлення за вказаною адресою. Договір вважається укладеним Покупцем на зазначених в ньому умовах з моменту прийняття до обробки Продавцем отриманого відповідним чином заповненого бланка замовлення. При цьому Покупець підтверджує повну і беззастережну згоду з вмістом Замовлення.


в) замовлення по телефону

Для оформлення Замовлення Покупець вибирає Товари, які його цікавлять, із запропонованих Консультантом відповідно до діючих пропозицій, шляхом повідомлення його найменування, коду або основних характеристик Консультанту. Крім того, Покупець може погодитися з пропозицією додаткових засобів, запропонованих консультантом.

Завершення оформлення Замовлення здійснюється Покупцем шляхом підтвердження переліку найменувань, обсягу, ціни Товарів, загальної суми Замовлення, можливих Подарунків, які перераховуються Консультантом. З цього моменту Договір вважається укладеним Покупцем на зазначених в ньому умовах. При цьому, Покупець підтверджує повну і беззастережну згоду з вмістом Замовлення.


г) замовлення через онлайн чат на Сайті та Facebook Messenger

Для оформлення Замовлення Покупець вибирає Товари, які його цікавлять, із запропонованих Консультантом відповідно до діючих пропозицій, шляхом повідомлення його найменування, коду або основних характеристик Консультанту. Крім того, Покупець може погодитися з пропозицією додаткових засобів, запропонованих консультантом.

Завершення оформлення Замовлення здійснюється Покупцем шляхом підтвердження переліку найменувань, обсягу, ціни Товарів, загальної суми Замовлення, можливих Подарунків, які перераховуються Консультантом. З цього моменту Договір вважається укладеним Покупцем на зазначених в ньому умовах. При цьому, Покупець підтверджує повну і беззастережну згоду з вмістом Замовлення.


2) Загальні положення

Мінімальна сума Замовлення по каталогу за винятком фактичної вартості обробки та доставки замовлення і комісії поштового оператора за переказ грошових коштів становить не менше 299 гривень 00 коп. з ПДВ, якщо інше не передбачено умовами Пропозиції. Мінімальна сума Замовлення через Сайт за винятком фактичної вартості обробки та доставки замовлення і комісії поштового оператора за переказ грошових коштів становить не менше 199 гривень 00 коп. з ПДВ, якщо інше не передбачено умовами Пропозиції. Мінімальна сума Замовлення може бути змінена, про що Продавець повинен проінформувати Покупця не пізніше ніж у момент оформлення Замовлення.
Максимальна сума Замовлення за винятком фактичної вартості обробки та доставки замовлення і комісії поштового оператора за переказ грошових коштів становить 3000 гривень 00 коп. з ПДВ.
Можливість зробити Замовлення Товару шляхом внесення його коду у відповідну графу на Сайті, в бланк замовлення або його повідомлення консультанту, надана Покупцю, який добре знайомий з переліком Товарів Продавця, дозволяє економити час Покупця при оформленні Замовлення. При цьому Продавець не несе відповідальність в тому випадку, якщо умови продажу Товару, замовленого за кодом, були ним раніше змінені (змінилася ціна, термін доставки), про що Продавець не зобов'язаний попередньо повідомляти Покупцеві.
Рекомендується при оформленні Замовлення орієнтуватися на Товари, відомості, про які представлені в поточній Пропозиції Продавця.
У разі повідомлення Покупцем номера мобільного телефону, інформація про готовність Замовлення може бути надана шляхом відправки Покупцеві на мобільний телефон повідомлення із зазначенням дати готовності посилки, її номера, суми Замовлення, і терміну, протягом якого вона може бути доставлена.
Пропозиція Покупця про відправку Замовлення поштовим відправленням за адресою "До запитання" може бути прийнята тільки за попередньої згоди Продавця.
Продавець не несе відповідальність за затримку поставки Замовлення Покупцю в разі надання неповних або недостовірних даних, зазначених Покупцем при оформленні Замовлення.

Факт оформлення Замовлення свідчить про згоду Покупця на укладення Договору, ознайомлення Покупця з умовами продажів Товарів і згоду Покупця з цими умовами Договору в цілому.
Продавець має право відмовити в оформленні Замовлення особам, які не згодні з умовами Договору.
Продавець залишає за собою право скасувати Замовлення Покупця з яких-небудь вагомих причин, в тому числі через істотне порушення Покупцем умов даного Договору.


Обробка замовлення

Під обробкою Замовлення мається на увазі перевірка Продавцем інформації про наявність замовленого Покупцем Товару на складі Продавця і підготовка Замовлення для відправки Покупцеві.

Замовлення обробляється і готується Продавцем протягом 1-7 робочих днів з дати його оформлення Покупцем у разі його наявності на складі і відправляється на поштову адресу, вказану Покупцем.

Термін обробки Замовлення залежить від наявності Товарів на складі Продавця. У разі відсутності будь-якого Товару, з числа замовлених Покупцем, на складі Продавця, в тому числі з причин, незалежних від останнього, Продавець має право в односторонньому порядку виключити такий Товар із Замовлення Покупця. В такому випадку вартість Замовлення буде перерахована з урахуванням виключеної позиції Товару, відсутнього на складі Продавця.
У разі якщо сума Замовлення після його обробки становитиме суму менше мінімально встановленої відповідно до умов цього Договору, Продавець залишає за собою право не приймати таке Замовлення до виконання, про що Продавець повідомляє Покупця будь-яким доступним для нього способом.


Доставка Замовлення

Після завершення обробки Замовлення, Продавець здійснює поставку Замовлення Покупцю.
Доставка замовлення здійснюється Продавцем шляхом залучення третіх осіб - служби поштового зв'язку або кур'єрської доставки (надалі - «Служба доставки»). Спосіб доставки в момент оформлення Замовлення визначається Покупцем, або Продавцем тільки в разі потреби проведення додаткової ідентифікації Покупця з метою мінімізації зловживань щодо оформлення Замовлень. При цьому, доставка Замовлення з метою додаткової ідентифікації здійснюється через відділення «Нової Пошти», узгоджене в момент оформлення Замовлення з Покупцем. Якщо Покупець відмовляється від такого способу доставки, а Продавець вважає за необхідне провести додаткову ідентифікацію, Продавець має право відмовити в оформленні Замовлення. Також, в разі вибору кур'єрської доставки, в момент оформлення Замовлення Покупець повинен обов'язково вказати свій контактний (мобільний) номер телефону.
Продавець відправляє Замовлення поштою, посилкою (бандероллю) з оголошеною цінністю.
Доставка Замовлення здійснюється виключно в рамках території України за адресою доставки / поштового відділення, вказаною Покупцем при реєстрації Замовлення.
Продавець не несе відповідальність за несвоєчасне отримання / неотримання Замовлення Покупцем в разі надання Покупцем недостовірних або неповних даних, зазначених Покупцем при оформленні Замовлення.
Для своєчасної доставки Замовлення Покупцю рекомендується вказати точну поштову адресу доставки / поштового відділення, включаючи поштовий індекс, а також контактний номер (мобільного) телефону.
Залежно від Пропозиції Продавця, Покупець може брати участь у визначенні витрат на доставку Замовлення, які оплачує Продавець. При оформленні Замовлення Покупець отримує інформацію про те, чи входить вартість доставки в суму Замовлення.

Орієнтовні Терміни доставки при наявності всіх Товарів на складі становить 3-15 календарних днів від дати укладення договору без урахування термінів на обробку Замовлення. На терміни доставки впливає наявність Товару на складі Продавця, віддаленість населеного пункту, до якого здійснюється доставка, а також спосіб доставки.
Якщо Покупець не отримав своє Замовлення протягом 30-ти днів, йому необхідно звернутися до Відділу обслуговування клієнтів за телефонами: (044) 461-04-04;Vodafone +38 066 461 04 04; Kyivstar +38 068 461 04 04; Lifecell +38 063 461 04 04 (з понеділка по суботу з 8.00 до 22.00) з метою уточнення статусу Замовлення та наявності Товару на складі. Тарифікація дзвінків відповідно до тарифів операторів.

1) Поштова доставка
Продавець відправляє Замовлення поштовим відправленням за адресою поштового відділення.
Замовлення вважається доставленим (а відповідне зобов'язання Продавця за Договором - виконаним) в момент доставки Замовлення на поштове відділення, зазначене Покупцем.

2) Кур’єрська доставка
Доставка Замовлення за адресою, вказаною Покупцем, виконується кур'єрською службою, з якої Продавець уклав відповідний договір.

3) Доставка у відділення «Нової Пошти»
Доставка у відділення «Нової Пошти», що зазначене Покупцем, або є найближчим відділенням до адресою доставки, вказаною Покупцем.


Оплата Замовлення

Оплата Замовлення здійснюється в гривнях або при отриманні посилки (бандеролі), або платіжною карткою при оформленні Замовлення.
Ви можете оплатити Замовлення онлайн платіжною карткою без комісії.
Оплата здійснюється на Сайті (yves-rocher.ua) через Всеукраїнський сервіс прийому платежів Portmone.com, що пройшов міжнародний аудит безпеки по стандарту PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) і отримав сертифікат №499938160151217 від німецької компанії SRC (Security Research and Consulting GmbH).
Оплата можлива за допомогою платіжних карток Visa, Mastercard, через сервіс Visa Checkout або Masterpass. Оплата можлива платіжними картками випущеними на території України.
Оплата за допомогою платіжних карток здійснюється наступним чином: під час оформлення Замовлення на Сайті, вам буде запропоновано зробити вибір способу оплати. Перейшовши в розділ «Оплата», в підрозділі «Мій спосіб оплати» вам потрібно обрати «Онлайн оплата банківською карткою». Після цього вас буде переадресовано на сторінку Всеукраїнського сервісу прийому платежів Portmone.com, де вам необхідно буде підтвердити оплату.
Під час оплати Замовлення Покупцем за допомогою платіжної картки, дані платіжної картки та будь-яка інша інформація, що стосується платіжної картки не запам'ятовуються Продавцем і відповідно не зберігаються Продавцем.
Будь ласка, зверніть увагу, що отримати Товар, оплачений платіжною карткою, може тільки той Покупець, чиї ПІБ були вказані на Сайті під час оформлення Замовлення, тому для отримання Замовлення обов'язково потрібно мати із собою паспорт.
У разі розірвання Договору по Замовленню, чи повернення Товару у випадках передбачених у розділі «Повернення товару» цього Договору, повернення коштів здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати розірвання Договору, або отримання Продавцем поверненого Товару та вимоги від власника платіжної картки з якої була здійснена оплата Замовлення про повернення сплачених за Товар грошових коштів з наданням Продавцю необхідних документів. При цьому повернення коштів здійснюється на платіжну картку з якої була здійснена оплата.

Продавець бере на себе більшу частину витрат з доставки Товару до Покупця, при цьому:

1) За умови поштової доставки при замовленні через Сайт, онлайн чат на Сайті та Facebook Messenger Витрати з обробки та доставки в розмірі 40,00 грн. будуть повністю оплачені Продавцем при оформленні замовлення до 30 вересня 2019 року.
За умови поштової доставки при замовленні по каталогу Товару на суму від 299,00 грн. до 498,99 грн. з ПДВ (без урахування вартості обробки та доставки Замовлення) Покупцем оплачується 55,00 грн. (якщо інше не визначено Пропозицією) за обробку та доставку Замовлення. Витрати з обробки та доставки в розмірі 55,00 грн. можуть бути повністю оплачені Продавцем, якщо така умова передбачена Пропозицією (наприклад, сума Замовлення складає 499,00 грн. і більше).

2) За умови кур’єрської доставки при замовленні через Сайт, онлайн чат на Сайті та Facebook Messenger Товару на суму від 199,00 грн. до 374,99 грн. з ПДВ (без урахування вартості обробки та доставки Замовлення) Покупцем оплачується 50,00 грн. (якщо інше не зазначено в Пропозиції). Якщо сума замовлення складає від 375,00 грн. до 599,99 грн, вартість обробки та доставки, яку сплачує Покупець, складає 15,00 грн. Якщо сума замовлення складає 600,00 грн. і більше, покупець не сплачує вартість обробки та доставки замовлення. Витрати з обробки та доставки можуть бути повністю оплачені Продавцем, якщо така умова передбачена Пропозицією (наприклад, сума Замовлення складає 600,00 грн. і більше).
За умови кур’єрської доставки при замовленні по каталогу Товару на суму від 299,00 грн. до 498,99 грн. з ПДВ (без урахування вартості обробки та доставки Замовлення) Покупцем оплачується 55,00 грн. (якщо інше не зазначено в Пропозиції) за обробку та доставку Замовлення. Витрати з обробки та доставки в розмірі 55,00 грн. можуть бути повністю оплачені Продавцем, якщо така умова передбачена Пропозицією (наприклад, сума Замовлення складає 499,00 грн. і більше).

3) За умови доставки у відділення «Нової Пошти» при замовленні через Сайт, онлайн чат на Сайті та Facebook Messenger Товару на суму від 199,00 грн. до 374,99 грн. з ПДВ (без урахування вартості обробки та доставки Замовлення) Покупцем оплачується 40,00 грн. (якщо інше не зазначено в Пропозиції) за обробку та доставку Замовлення. Якщо сума замовлення складає від 375,00 грн. до 599,99 грн, вартість обробки та доставки, яку сплачує Покупець, складає 15,00 грн. Якщо сума замовлення складає 600,00 грн. і більше, покупець не сплачує вартість обробки та доставки замовлення. Витрати з обробки та доставки можуть бути повністю оплачені Продавцем, якщо така умова передбачена Пропозицією (наприклад, сума Замовлення складає 600,00 грн. і більше). За умови доставки у відділення «Нової Пошти» при замовленні по каталогу Товару на суму від 299,00 грн. до 498,99 грн. з ПДВ (без урахування вартості обробки та доставки Замовлення) Покупцем оплачується 55,00 грн. (якщо інше не зазначено в Пропозиції) за обробку та доставку Замовлення. Витрати з обробки та доставки в розмірі 55,00 грн. можуть бути повністю оплачені Продавцем, якщо така умова передбачена Пропозицією (наприклад, сума Замовлення складає 499,00 грн. і більше).

При отриманні посилки до Замовлення у відділенні АТ «Укрпошта», Покупець повинен оплатити поштовий збір за поштовий переказ грошових коштів. Тариф АТ «Укрпошта» за поштовий переказ грошових коштів по Україні складає 1% від суми переказу, але не менше 5,00 грн.. Тариф вказаний з ПДВ станом на 01.03.2019 року. Продавець ніяким чином не впливає на ставку збору і не несе відповідальність за її зміну. Покупець, за умови виконання повної оплати Замовлення післяплатою, отримує свою посилку з вкладенням Замовлення. Витрати, пов'язані з наднормативним зберіганням Замовлення (посилки з вкладенням Замовлення) несе Покупець згідно з правилами, встановленими АТ «Укрпошта». Покупець має право відмовитися від отримання Товару з порушеною упаковкою.

При отриманні Товару у відділенні «Нова пошта» Покупець оплачує збір за здійснення поштового переказу грошових коштів. Тариф «Нова пошта» за здійснення поштового переказу грошових коштів по Україні складає 1,9% від суми переказу, але не менше 10,00 грн. Тариф вказаний з ПДВ станом на 01.03.2019 року. Продавець ніяким чином не впливає на ставку збору і не несе відповідальність за її зміну. Покупець несе відповідальність та витрати за зберігання замовлення у відділенні «Нової пошти» понад встановлений безкоштовний строк зберігання відповідно до Умов надання послуг розміщених на сайті «Нової пошти».

Продавець рекомендує Покупцеві після оплати посилки розкривати її на пошті в присутності поштових працівників для перевірки відповідності вмісту посилки опису та складання акту в разі невідповідності (недовкладення, вкладення неправильного артикулу), транспортного або виробничого браку.


Повернення Товару

При отриманні Покупцем Товару неналежної якості або в разі невідповідності вмісту посилки опису вкладення, Продавець гарантує Покупцю заміну Товару неналежної якості або, на вибір Покупця, відшкодування вартості Товару невідповідної якості поштовим переказом, на наступних умовах.
При виявленні Покупцем Товару в складі Замовлення з порушенням умов Замовлення (асортимент, якість, кількість, комплектність, упаковка) Покупець, в строк не пізніше 7 днів від дати отримання поштового відправлення із Замовленням, а в разі претензії щодо якості Товару - протягом всього терміну придатності Товару, відправляє Продавцю за адресою: Відділ обслуговування клієнтів «Ів Роше», а / я «Ів Роше», м.Київ-210, 04210
- товар неналежної якості або товар, відправлений помилково (в разі отримання в складі Замовлення Товару неналежної якості або з порушенням асортименту, кількості, комплектності, упаковки);
- копію поштового акту (якщо брак виявлений при розкритті посилки на поштовому відділенні), що підтверджує факт браку або невідповідність вмісту посилки її опису;
- копію паспорта стр.1-4, стор.11;
- копію квитанції про оплату;
- супровідний лист із зазначенням вимог Покупця (заміна товару Товаром належної якості / іншим Товаром або повернення сплачених за Товар грошових коштів).

Претензії щодо якості Товару можуть пред'являтися Покупцем протягом всього терміну придатності Товару.

У разі пред'явлення Покупцем вимог щодо заміни Товару неналежної якості, Продавець замінює цей Товар Товаром належної якості в термін, який не перевищує загальний термін обробки Замовлення і термін доставки Замовлення.

У разі пред'явлення Покупцем вимог про повернення сплачених за Товар грошових коштів, Продавець зобов'язується виконати повернення протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати отримання такої вимоги та надання Продавцю необхідних документів.


Розірвання Договору

Договір по Замовленню може бути розірваний Покупцем шляхом повідомлення про це Продавця протягом чотирнадцяти днів з моменту отримання Замовлення. Для здійснення права на розірвання Договору Покупець повинен зберігати отриманий Товар в незмінному стані.
Товар, у разі розірвання Договору Покупцем, повинен бути повністю повернений поштою.


Відповідальність Продавця

Продавець зобов'язується виконати Замовлення Покупця відповідно до Договору, опублікованих на Сайті.

Продавець не несе відповідальність за невиконання укладеного Договору в разі відсутності на складі або зняття з виробництва того чи іншого Товару, настання обставин непереборної сили (включаючи порушення роботи або страйку поштових та транспортних служб і підприємств зв'язку). В такому випадку Продавець має право відмовитися від договору (в повному обсязі або частково) в односторонньому порядку, про що повідомити Покупцю в письмовому вигляді протягом терміну, що не перевищує в сукупності термін обробки Замовлення і термін поставки Замовлення.
Продавець докладає максимум зусиль, щоб забезпечити точність і регулярне оновлення інформації, наданої на бланках замовлення, в каталогах і на Сайті, залишаючи при цьому за собою право змінювати в будь-який момент і без попереднього повідомлення будь-які матеріали, розміщені в бланках замовлення, в каталогах і на Сайті.
При цьому, Продавець не може гарантувати правильність, точність і вичерпність поданої інформації, тому знімає з себе будь-яку відповідальність за:
- неточний, неповний і недостатній характер будь-яких матеріалів, розміщених в бланках замовлення, в каталогах і на Сайті;
- будь-які помилки у каталогах, бланках замовлення та іншій друкованій продукції;
- будь-які збитки, що виникли внаслідок зміни інформації третіми особами, які здійснили несанкціонований доступ на Сайт;
- будь-які збитки, що виникли в результаті доступу Покупця на Сайт і / або неможливості такого, включаючи прямі збитки і упущену вигоду, якими б не були причини, що викликали дані збитки, а також прямі та / або непрямі наслідки.


Зміна Договору

Продавець залишає за собою право адаптувати або змінювати в будь-який час Договір. У разі їх зміни, умови Договору будуть повідомлені Покупцеві за допомогою публікації нової редакції на цьому Сайті. Нові умови будуть поширюватися тільки на продажі, здійснені після внесення змін.


Захист персональних даних

Здійснюючи Замовлення Покупець дає ТОВ «ІВ РОШЕ УКРАЇНА» (01001, місто Київ, площа Спортивна, будинок 1-А, 16-й поверх) згідно з Законом України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010, свою згоду на обробку наданих ним персональних даних, будь-яким не забороненим законом способом, з метою замовлення і доставки продукції, отримання спеціальних пропозицій від компанії Ів Роше і її партнерів, інформації про новини, статистичний аналіз, а також для передачі, в тому числі транскордонної, персональних даних покупця партнерським організаціям ТОВ «ІВ РОШЕ УКРАЇНА». Покупцеві відомо, що власником бази персональних даних є ТОВ «ІВ РОШЕ УКРАЇНА», 01001, місто Київ, площа Спортивна, будинок 1-А, 16-й поверх. Здійснюючи Замовлення Покупець підтверджує свою обізнаність про право доступу до своїх персональних даних, про право внесення в них змін або припинення обробки персональних даних за письмовим запитом за адресою: Ів Роше, м. Київ, а / я «Ів Роше», 04210.
ТОВ «ІВ РОШЕ УКРАЇНА» гарантує захист персональних даних користувачів.


Авторське право

Всі матеріали, розміщені в бланках замовленнях, в каталогах, включаючи торгові марки, тексти, фотографії, малюнки, логотипи, зображення, емблеми, графіки і т.п., є виключною власністю ТОВ «ІВ РОШЕ УКРАЇНА», якому належать права на використання об'єктів інтелектуальної власності, використаних при створенні бланків замовлення, каталогів або розміщених в них.
Всі матеріали, розміщені на Сайті, включаючи торгові знаки, тексти, фотографії, малюнки, логотипи, зображення, емблеми, графіки і т.д., що знаходяться на даному Сайті, а також програмне забезпечення, є виключною власністю Адміністратора Сайту або його партнерів і постачальників.
Адміністратору Сайту належать виключні права на використання об'єктів інтелектуальної власності, використаних при створенні даного Сайту або розміщених на ньому.

Копіювання або використання всього або частини елементів Сайту дозволено Користувачу Сайту виключно в особистих інформаційних цілях.
Копіювання і використання змісту сайту в інших цілях категорично заборонено.
Будь-яке не обумовлене вище використання, включаючи розповсюдження, відтворення, імпорт, переклад, переробка, вчинені без попередньої письмової згоди Адміністратора Сайту, вважається порушенням виключних прав Адміністратора Сайту. Створення гіперсилки на головну сторінку цього Сайту або будь-яку іншу сторінку Сайту можливе лише після отримання попереднього письмового погодження Адміністратора Сайту.

Сайт розроблений таким чином, щоб якомога краще відповідати потребам наших відвідувачів. Переслідуючи, зокрема, саме таку мету, при вході на наш Сайт на Ваш комп’ютер завантажуються автоматично сookies-файли, які допомогають Вас ідентифікувати. Таким чином, ми використовуємо сookies-файли для забезпечення персоналізації інформації спеціально для Вас. Тим не менше, Ви можете в будь-який момент дезактивувати цю функцію, змінивши відповідні настройки у Вашому веб-браузері. При відключенні сookies-файлів Ви можете продовжувати користуватися Сайтом.


Адміністратор Сайту

ТОВ «ІВ РОШЕ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 37101730, адреса: 01001, місто Київ, площа Спортивна, будинок 1-А, 16-й поверх. Відповідальний за публікацію: Анна Запталова.

Відділ обслуговування клієнтів
За інформацією, порадами або з питаннями звертайтесь в наш Відділ обслуговування клієнтів:
- По пошті:
Ів Роше
а/я «Ів Роше»
м. Київ - 210, 04210
- По телефонах:
(044) 461 04 04
Vodafone +38 066 461 04 04
Kyivstar +38 068 461 04 04
Lifecell +38 063 461 04 04
з 8.00 до 22.00 з понеділка по суботу. Тарифікація дзвінків відповідно до тарифів операторів.
Згідно із Законом України «Про звернення громадян» прийом громадян керівництвом ТОВ «Ів Роше Україна» здійснюється після попереднього погодження місця, дати та часу за телефонами: (044) 461 04 04; Vodafone +38 066 461 04 04; Kyivstar +38 068 461 04 04; Lifecell +38 063 461 04 04 (з 8.00 до 22.00 з понеділка по суботу). Тарифікація дзвінків відповідно до тарифів операторів.


ЗАСТОСОВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Цей Сайт, умови доступу і користування Сайтом, Договір регулюються згідно з законодавством України.

16.09.2019